Декларация за поверителност

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
(Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

Наименование на фирмата: “Джоана 4” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG175228257
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1113 Изгрев, ул. Чехов, бл.65, ет.14, ап.42
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1680 ж.к. Борово, ул. Солун № 64, вх.Б, партер
Телефон: 02 9 530 250
E-mail: info@joana4u.com
Уебсайт: www.joana4u.com

Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от „Джоана 4“ ЕООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.
Имайте предвид, че използването на този Уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на интернет страници на „Джоана 4“ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги.

Каква информация събираме?

При желание от ваша страна да отправите запитване чрез формата за контакт на интернет страницата https://www.joana4u.com/, се изисква да предоставите някои лични данни (имена, телефонен номер, e-mail адрес, име на фирмата, която представлявате) съгласно документ за самоличност и друга информация според спецификата на Вашата заявка или услугата, която желаете да Ви предоставим.
„Джоана“ 4 ЕООД обработва събраната информация единствено и само с цел предоставяне на искани от Вас продукти и услуги, подадени от Вас заявки и осъществяне на вързка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
Ако по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно фирма „Джоана 4″ ЕООД не носи отговорност за нея.

За какво ползваме събраната информация?

„Джоана 4“ ЕООД използва събраната информация за следните цели:
– Данните, подавани във форми за контакт, като e-mail и име, се съхраняват единствено и само с цел отговор на направено запитване и история на запитванията. При поискване, могат да бъдат анонимизирани.
– Осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване.
– Осигуряване на техническото обслужване на сайта ни.
– За изготвяне на предложения за сключване на договори.
– Изпращане на стоки с куриерски услуги.
– Обслужване на отказ от сделка.
– За да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги.
– За да Ви уведомим за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас.
– В случай, че сте се абонирали за newsletter, предоставените от Вас данни ще бъдат използвани за известия за промоции, известия и съобщения свързани с уебсайта и засягащи Ви теми.
– За да Ви уведомим за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения.
– За да анализираме нашите продажби, услуги, клиенти и клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас.
– За да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги.
– За да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви.
– За да проучваме и анализираме клиентското потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

Какви са Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни?
  • В случай, че желаете да получите информация дали и до каква степен съхраняваме и обработваме личните данни, можете да направите това чрез електронният адрес за кореспонденция с Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД – info@joana4u.com. Срокът за отговор е един месец. В случай на съмнение е възможно да бъдат поискана допълнителна информация, за да бъдете индентифицирани като субекта на личните данни, които изисквате.
  • В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним, можете да направите това чрез електронният адрес за кореспонденция с Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД – info@joana4u.com. Срокът за отговор е един месец. В случай на съмнение е възможно да бъдат поискана допълнителна информация, за да бъдете индентифицирани като субекта на личните данни, които изисквате.
  • В случай, че желаете да изтрием Вашите данни или да ограничим тяхната обработка, можете да направите това чрез електронният адрес за кореспонденция с Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД – info@joana4u.com. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните. В случай на съмнение е възможно да бъдат поискана допълнителна информация, за да бъдете индентифицирани като субекта на личните данни, които изисквате.
  • Имате възможност да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако: обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.
  • В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработваме данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните, чрез електронният адрес за кореспонденция с Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД – info@joana4u.com
  • В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса, чрез електронният адрес за кореспонденция с Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД – info@joana4u.com. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

СВЪРЖИ СЕ С НАС


Адрес

София 1680, гр. София, ж.к.Борово,
ул. „Солун“ № 64, вх. Б, партер

 


Телефон

+359 2 9 530 250
+359 894 788 014