Общи условия и правна информация за ползване на сайта

  1. За сайта

Потребителите декларират, че с използването на сайта се съгласяват с настоящите „Общи условия и правна информация“.
Тези „Общи условия и правна информация“ обвързват всички лица, които ползват сайта.
При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите „Общи условия и правна информация“, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
Рекламна агенция „Джоана 4“ ЕООД запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до потребителя.
В случай на несъгласие с настоящите „Общи условия и правна информация“ или част от тях, потребителят следва да не използва уебсайт www.joana4u.com

  1. Дефиниции

Електронният адрес за кореспонденция с Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД е: info@joana4u.com.
Сайт е уеб страницата /www. joana4u.com/ и неговите под домейни, собственост на Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД.
Потребител – е физическо лице, което използва предоставяните услуги.
Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
Стоки – всички стоки-визуализирани и предлагани от сайта.
Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

  1. Авторски права

Сайтът и неговото съдържание, като снимки, текстове, изображения, графики, услуги и функционалности са обекти на авторски права, притежавани от Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД.
Части от него/отделна информация (включително, но не само текстове, изображения, графики, снимки) и материали, публикувани на сайта принадлежат и на доставчиците, с които Рекламна агенция „Джоана 4“ ЕООД  сътрудничи и работи. Част от използваните ресурси принадлежат на автори от freepik.com.
Части от него/отделна информация (включително, но не само текстове, изображения, графики, снимки) и материали, публикувани на сайта могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното писмено съгласие на притежателя на авторските права Рекламна агенция “Джоана 4” ЕООД и при условие, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.
Нерегламентираното им използване представлява правонарушение и има за последица гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

  1. Търговски марки

Фирмените знаци и търговски марки са собственост на Рекламна агенция „Джоана 4“ ЕООД и неговите представители. Всички търговски марки, имена на продукти и имена на компании или фирмени знаци, които са използвани са собственост на техните собственици.

СВЪРЖИ СЕ С НАС


Адрес

гр. София, 1680, ж.к.Борово,
ул. „Солун“ № 64, вх. Б, партер

 


Телефон

+359 2 9 530 250
+359 894 788 014